browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Indier ar meno, part sju

Posted by on 17.03.2005

Mannen som stog framfor mig verkade inte alls bekvam. Verkade som han vill sjunka genom jorden. Vad var det far forfalligt som hade hant? Vad var det som gjorde han sa obekvam? Nagra sekunder tidigare hade jag gjort min bestallning pa en hamburgare. Med ost. Jag vet att det later valdigt farfaligt jag ville ha ost pa min hamburgare. Med en nagon bekymrad min sa papekade han att hamburgare inte serverades med ost. Jo tankte jag, i stora delar av vast varden sa gar det att fa ost pa en burgare. Vissa stallen i Indien serverar det ocksa. Jag fragade lite fint om han inte kunde lagga lite ost pa min burgare bara. Nej det gick inte, hamburgare serverades inte med ost. Hmm det vara bara och glomma det. Tanka pa att man ar i Indien och dom flesta Indier inte klarar av att ta ett eget initiativ. Star det hamburgare utan ost pa menyn sa gar det inte att fa ost pa den. Aven om dom hade ost till Pizzan kalle bestallde.

Det finns manga mera sadana har sma saker vi har varit med om. T.e.x kan man inte bestalla nagot fran frukost menyn pa vissa resturanger om man kommer en minut efter frukost tid. Eller nar jag efter 45 minuter fick min kalla chocklad som var rumstempurerad och bad att dom skulle stalla den i kylen en stund sa blir den kall. Tjugo minuter senare kommer en annan person ut och forklarar att det inte gar att fa kall chockald.

Viktigt: Jag vill poenktera att jag inte hade nagra ciggareter med mig in pa bion eftersom jag och Ramona har slagit vad om att sluta roka.

3 Responses to Indier ar meno, part sju